HUIJERJANS Adviesgroep

Hersteladvies Beleggingsverzekeringen

Mensen met een beleggingsverzekering weten dat beleggingskoersen kunnen stijgen en dalen. Het is goed om daar bij stil te staan. Zeker als u met een beleggingsverzekering een bepaald doel voor ogen heeft zoals het aflossen van uw hypotheek of het behalen van een bepaald pensioeninkomen of het betalen van studiekosten voor de kinderen of………...

Het kan voorkomen dat u uw doelstelling door slechte beleggingsresultaten vermoedelijk niet haalt. Graag willen wij dat voor u in kaart brengen. Verder willen wij u graag advies geven op welke manier u mogelijk uw doelstelling (deels) alsnog kunt bereiken. Dat noemen wij Hersteladvies.

Ja, ik wil hersteladvies:

Het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en het geven van advies op welke wijze u uw doelstellingen mogelijk alsnog (deels) kunt halen doen wij kosteloos. Dat doen wij omdat u al een relatie van ons kantoor bent. Wilt u hersteladvies voor een beleggingsverzekering die niet via ons kantoor loopt dan helpen wij u ook graag maar brengen dan mogelijk wél kosten in rekening. Ook brengen wij kosten in rekening als u naar aanleiding van ons advies een overstap maakt naar een geheel ander financieel product. Het gaat dan om eenmalige advieskosten die uiteraard vooraf met u worden besproken. Wij brengen die kosten in rekening omdat er op een nieuw product geen kosteninhoudingen meer zitten voor provisie, want die ontvangen wij niet meer. Ook betaald u, als gewaardeerde relatie van ons kantoor, geen doorlopende nazorgkosten!

Ja, ik wil hersteladvies

Neen, ik wil geen hersteladvies:

Als u geen Hersteladvies wilt zijn wij wettelijk verplicht om dat vast te leggen. In dat geval willen wij u vragen het formulier “Geen Hersteladvies” in te vullen.

Neen, ik wil geen hersteladvies